Ürünler

Sıvı Klor ( Sodyum Hipoklorit )

Kimyasal adı Sodyum Hipoklorit, görünüşü sarı yeşil renkli berrak sıvı, TS EN 901 standartına uygun min. 120 g/lt aktivitede üretilmiştir. Ürün içeriği hakkında bilgilendirici barkod etiketli, çakma mühür kapaklıdır. 25-30-40-75 Kg’lık polietilen plastik bidonlarda ve 1.250 Kg'lık IBC tanklarda sevkiyat yapılmaktadır.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI :

Aktif Klor içeriği

Toplam klorür içeriği

NaOH içeriği

Na2CO3 içeriği max.

Tortu:

Kararlılık (24 saat, 35°C)

Demir (Fe) içeriği

Yoğunluk (20°C)

 

%15-16 (m/v)

Aktif klorun max.%10 fazlası

%0,7-1,1 (m/v)

%0,4 (m/v) max.

Yok

max.7g.Klor/l

max.0,2 ppm

1,210 gr/cm3

ANALİZ METODU

Titrimetrik

Titrimetrik

Titrimetrik

Titrimetrik

Göz ile kontrol

Titrimetrik

Kolorimetrik

 

Sayfa başına geri dön

Tablet Klor (Kalsiyum Hipoklorit)

Tablet klor dezenfeksiyon için kullanılır, dozlama işlemlerinin yapılamadığı yerlerde tercih edilmektedir. Tablet klor stabilizatörsüz ve aktif klor oranı %65 aktifliğe sahiptir. Ebatları 7gr/ad. ağırlığındadır. Kullanımı son derece kolaydır.

Kimyasal İsmi : Kalsiyum Hipoklorit Tabletleri

EINECS-No : 231-908-7

CAS-No : 7778-54-3

Yığın No : 7-150601

Uygulama Sahası : İçilebilir Suların Dezenfeksiyonu (9.000 litre suya 1 tablet)

KİMYASAL - FİZİKSEL PARAMETRELER:

Tablet Ağırlığı

Ağırlık Üniformitesi

Görünüm

Koku

Yoğunluk (200C)

Suda çözünme

Kaynama noktası (parçalanma)

Molekül ağırlığı

Kalsiyum Hipoklorit

Aktif klor

Kalsiyum karbonat

Kalsiyum hidroksit

Kalsiyum klorit

Kalsiyum klorat

Sodyum Klorür

Rutubet

pH değeri (% 1)

 

SPESİFİKASYON:

7.000mg + 250mg

 

Beyaz/soluk beyaz

Klor kokusu

2,35 g/cm3

21g / 100 ml

Yaklaşık 180 C

142,98 g/mol

% 100

% 65

% 0.4 maksimum

% 0.4 maksimum

% 0.06 maksimum

% 0.06 maksimum

% 34,08

% 16

9.0 + 0.5

SONUÇ:

6.900 – 7.100mg

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

Uyumlu

 

 

% 64,5 - % 65,5

-

-

-

-

 

% 6,5

9.2

Sayfa başına geri dön

Klordioksit

Klordioksit, mantarlar, algler, mikroplar, virüsler ve patojenlerin yok edilmesinde çok etkili ve uzun süreli etkisi olan bir dezenfektandır. Klordioksit, ClO2 moleküler formüllü, Klor ve Oksijenden oluşan kimyasal bir bileşiktir. Sadece tehlikeli lejyonerlere (lejyonella) karşı etkili olmasıyla değil, beraberinde kullanımı ile ilgili benzersiz avantaj sağlar, geniş pH aralığında etkilidir. Mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını parçalayarak, mikroorganizma hücresi içindeki aminoasitlerle etkileşime girer. Enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, mikroorganizma hücresinin protein sentezini durdurarak ölmesini sağlar. Çevreye iyi derecede uyumlu olması her çeşit su şartlandırmasında tereddütsüz kullanımını mümkün kılar. Korozif değildir, diğer dezenfektanlarla karşılaştırıldığında suda daha hızla çözünür. Serin ve karanlık yerde saklanmalıdır.

• Bakteri ve virüslere karşı güçlü bir etki gösteren oksidan bir maddedir.

• Serbest radikal oluşturan tek biociddir ve temas ettiği yüzeylerde reaktiftir.

• Etkisini oksidasyon ile gösterir.

• Klor dirençli patojenler olan Giardia, Cryptosporidium ve Legionella bakterilerini devre dışı bırakır.

• Mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını parçalayarak, mikroorganizma hücresi içindeki aminoasitlerle etkileşime girer. Enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, mikroorganizma hücresinin protein sentezini durdurarak ölmesini sağlar.

• Suyun geçtiği borular ve membranlarda Biyofilm tabakasını oluşturan mikrobiyolojik kalıntıyı yok ettiği gibi, oluşumunu engeller.

• Klordioksit dezenfeksiyonu ile kötü koku ve tat sorunlarına neden olan fenoller de yok edilir.

• Klordioksit kullanımı ile zararlı halojenli yan ürünlerin oluşumu engellenir. Trihalometan ve halojene asidik asitler oluşmaz. Düşük dozajlarda bile (0,5 mg/lt) mayaları ve lactobasilleri öldürür.

• Amonyak, nitrojen, aminler veya diğer okside organik maddeler ile reaksiyona girmez.

• Suda mikrobiyal kirleticilerin sağlık riskini tamamen yok eder ve aynı zamanda kimyasal kirlilik ve yan etkilerini de yok denilecek kadar minumum düzeye indirir.

• Mikroorganizmalara karşı diğer dezenfektanlarla karşılaştırıldığında çok daha düşük konsantrasyonlarda ve dozlarda etki eden bir dezenfektandır. Serbest radikal oluşturabildiği için gerekli reaksiyon süresi de çok daha düşüktür.

• Suyun pH değerinden etkilenmez.

• Korozif değildir.

• Diğer dezenfektanlarla karşılaştırıldığında suda daha hızla çözünür.

 

KULLANIM ALANLARI :

• İçme suyu dezenfektanı olarak.

• Su arıtımı için dezenfektan ve saflaştırma kimyasalı olarak.

• Suda yosun oluşmasını önleyici madde olarak.

• Endüstriyel atık sudan fenolün uzaklaştırılmasında.

• Kanalizasyon atık suyunun sterilizasyonu ve kokusunun giderilmesinde.

• Gıda sterilizasyonunda.

• Gıdaların işlenmesinde.

• Mantar önleyici kimyasal olduğu için gıda işleme şirketleri tarafından meyve ve sebzelerin yıkanmasında.

• Meşrubat sanayi ve süt endüstrisinde yıkama ve çalkalama alanlarındaki yüzeylerde.

• Şekerin, nişastanın, merhem ve waxların beyazlatılmasında.

• Her türlü depo sterilizasyonunda.

• Tavukçuluk sektöründe, rafların temizliğinde ve dezenfeksiyonunda.

• Çiçekçilik ve akvaryum sektöründe.

• Hastane, okul, hava limanları, kafeterya, restaurant ve topluma açık tüm mekânların zemin, duvar ve tüm yüzeylerinde.

• Tuvalet ve banyolarda dezenfeksiyon işlemlerinde.

• Tekstil, fiber, kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisinde ağartıcı olarak.

• Tıpta tedavi edici olarak.

• İlaç sanayisinde.

• Diş macunu ve lens solüsyonlarında.

• Biyolojik atık boşaltılmasında.

• Endüstriyel soğutma sistemlerinde ve kulelerde mikrobiyolojiik kirlenmeyi kontrol etmede.

• Endüstriyel amonyak tesislerinde klorun yerine.

• Deterjan kompozisyonlarında küf önleyici olarak.

Sayfa başına geri dön

Gaz Klor

Gaz Klor keskin ve rahatsız edici kokulu, açık renkli, zehirli bir gazdır. Basınç altında sıvılaştırılmış olarak basınca dayanıklı 50, 400, 900 kg'lık karbon çelik tüplerde ve tanklarda taşınır. Gaz klor havadan 2,5 kat, sudan ise 1,5 kat daha ağırdır. Gaz klor yanıcı ve patlayıcı olmayan bir maddedir ancak kuvvetli oksitleyici bir özelliği vardır. Yağlar, gresler ve diğer hidrokarbonlarla şiddetli bir biçimde reaksiyona girer. Bu nedenle gaz klorun özellikle temasta olabileceği vana veya diğer bağlantılarda yağ olmamalıdır. Gaz klor yanıcı olmamasına rağmen yanmayı destekler.

Bakır veya çelik, klor ile kullanılırken kesinlikle nemden uzaklaştırmak gerekir. Gaz klor bir çok metale rutubetli ortamda korozif etki yapar. Gaz klor kaçağı olan bir noktaya su tutmak sadece kaçak yapan noktanın büyümesine neden olur.

Gaz Klor tüpleri ve tankları temiz, iyi havalandırılmış ve yangına karşı koruması olan yerlerde, tüpler dikey tanklar yatay konumda depolanmalıdır.

Firmamız Gaz klor tüplerinizi ve tanklarınızı özel eğitimli personel  ile belediyenizden teslim alıp, dolum test ve bakımları yapılarak tekrar belediyenize teslim etmektedir.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI :

Safiyet (Cl2)

Rutubet (H2O)

Buh.kalıntısı (20°C de)

Azot Triklorür (NCl3)

Civa (Hg)

Yoğunluk (-34°C)

 

min.%99,5 (m/m)

max. 20mg/Kg.ürün

max.200 ppm (m/m)

max.20 mg/Kg.ürün

max.0,1 mg/Kg.ürün

1,57 g/cm3

ANALİZ METODU

Kromotografik

Gravimetrik

Gravimetrik

MAS (*)

AAS

* MAS : Moleküler Absorpsiyon Spektrometri

Sayfa başına geri dön

0232 376 11 82

0232 376 11 92

0543 376 11 82

Ofis Telefon:

Ofis Fax:

Whatsapp Hattı:

8901/2 Sokak No: 42/27

Ege Sanayi Sitesi Çiğli - İZMİR

EGE KLOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ©  Her Hakkı Saklıdır 2018

Tasarım ve Uygulama  FIRAT GÖKER ATÖLYE